Informatie

Jaarlijks tellen medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe voor de gemeente Apeldoorn zo’n 20 tot 25 broedvogelsoorten op de begraafplaats. In 2020 is het meest recente rapport opgeleverd.

De begraafplaats met zijn oude aanplant van Amerikaanse eik, zomereik, beuk, naaldbomen, coniferen, (treur)bomen en heesters, afgewisseld met jonge beplanting en kruidenrijke grasvelden vormt een prachtig broedgebied voor veel vogels.

Met name komen vogels van oude bossen en holenbroeders voor in deze groene stadsoase. De boomklever laat al vroeg in het jaar zijn luide roep over de begraafplaats schallen. Deze vogel broedt net als kool- en pimpelmees en spechten in de vele holten in beukenbomen. Maar ook de nestkasten worden gebruikt. De boomklever metselt de nestingang dicht met modder en leem, om indringers te weren! Ook de zanglijster is al vroeg in het jaar te horen. ’s Ochtends en tegen de schemering zingen wel 20 roodborsten verspreid over de hele begraafplaats. Ook de houtduif is een talrijke soort die zijn slordige takkennest maakt in boomkruinen en dichte coniferen.

Vogels van naaldbossen kwamen voor in hoge sparren. Doordat de bomen zijn aangetast door de letterzetter, zijn de afgelopen twee jaar veel sparren gekapt. Dit heeft zijn weerslag op goudhaantje, kuifmees en zwarte mees. Ook de sperwer die zijn territorium in de sparren had, is verdwenen.  

Maar de begraafplaats blijft een vogelrijk gebied. Met wat geluk zijn minder algemene vogels zoals  appelvink, bonte vliegenvanger, goudvink en groene specht te bewonderen. In 2021 is al een paartje groene specht gezien.

Jaarlijks organiseren medewerkers van de vogelwerkgroep  een wandelexcursie op de begraafplaats. Door de uitbraak van Covid-19 is de excursie in 2020 afgelast en het is nog onzeker of het dit jaar kan plaatsvinden. Mocht de excursie doorgaan dan zal dat worden aangekondigd in de lokale media. Bron van de onderstaande foto’s: Peter Oosterkamp

>
    </div>
  </div>

    <div class=

Voor meer informatie: Martin Heinen,  Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment