Vogelwerkgroep Oost Veluwe

Bestuderen en inventariseren

Medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. Voor de gemeente Apeldoorn zo’n 20 tot 25 broedvogelsoorten op de begraafplaats.

De begraafplaats met zijn oude aanplant van Amerikaanse eik, zomereik, beuk, naaldbomen, coniferen, (treur)bomen en heesters, afgewisseld met jonge beplanting en kruidenrijke grasvelden vormt een prachtig broedgebied voor veel vogels.

Op deze groene stadsoase zijn op elk moment van de dag bijzondere vogelsoorten te zien en te horen.

Jaarlijks organiseren medewerkers van de vogelwerkgroep  een wandelexcursie op de begraafplaats.  Deze worden aangekondigd op hun website en in de lokale media.

Een verslag van de broedvogeltelling voorjaar 2022 op de begraafplaats is in te zien onder het item verslagen via de hieronder vermelde website.

Voor meer info: https://www.vwg-oostveluwe.nl/